07518553314

i.m.bookkeeping

info@imbookkeeping.co.uk

IM Bookkeeping logó IM Bookkeeping felirat
...egy vezér a törvényes kapukhoz...

Nyitva tartás:

Hétfő - péntek

8:00 - 16:00

Szombat - vasárnap és 
munkaszüneti napokon: ZÁRVA

Könyvelési szolgáltatásaink

ÁFA
Adóbevallások
Bérszámfejtés

Teljes körű könyvelést vállalunk egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozásoknak és Kft-knek.
Amire folyamatosan szükségünk van: a bevételi- és költségszámlák, céges bankszámlakivonatok, stb., ami alapján el tudjuk végezni a könyveléssel kapcsolatos összes tennivalót. 

   
 • pénzügyi kimutatások elkészítése
 • előkészítés a zárásra
 • értékesítési, beszerzési és tárgyi eszköz számlák könyvelése és ellenőrzése
 • nyereség, veszteség kimutatás
 • áfa bevallás
 • adóbevallás 
 •  

Sok más céggel ellentétben nem excel táblát, hanem professzionális desktop és felhő alapú könyvelő programokat használunk a vállalkozások tranzakcióinak rögzítéséhez és bevallásainak elkészítéséhez, amely biztosítja mind ügyfeleink, mind pedig cégünk számára a gyors, pontos és könnyen átlátható kimutatások elkészítését, az aktuális tartalmi és formai követelményeknek megfelelő bevallások elkészítését és benyújtását.

ÁFA

Angliában jelenleg a vállalkozásoknak nem kötelező ÁFA-regisztráltnak lennie mindaddig, amíg az árbevételük folyamatos 12 hónapot nézve meg nem halad egy bizonyos összeget. Jelenleg ez az összeg határ 85000 GBP, melynek átlépése esetén a vállalkozást kötelezően regisztrálni kell a HMRC-nél. Amennyiben a vállalkozás a regisztrálási kötelezettségének egy hónapon belül nem tesz eleget, akkor a fizetendő áfa összegétől és a késedelmes regisztráció időtartalmának mértékétől függően a vállalkozás büntetésben is részesülhet.

Amit tudni érdemes:

   

  • Az angol áfa regisztrációs szám, az Európai Unióban történő számlázáskor egyenértékű a közösségi adószámmal. Amennyiben mindkét partner rendelkezik közösségi adószámmal, a felek áfa nélkül állíthatják ki a számlát egymásnak.

  • ÁFA regisztrációs szám nélkül az Unióban történő értékesítés számlázása esetén az angol vállalkozás alanyi mentesnek számít, így a számláját ÁFA nélkül állítja ki.

  • Az Unióból történő vásárlás esetén érvényes ÁFA szám nélkül a vállalkozás köteles megfizetni az adott ország ÁFA-ját, mivel ebben az esetben a partner nem jogosult a nettó számla kiállítására.

  • Amennyiben a cég digitális termékek vagy szolgáltatások értékesítésével foglalkozik, 2016. január 1. óta az Unión belül a vásárló országában érvényes ÁFA-tartalmat köteles a kiállított számlán feltüntetni, és az adott ország adóhivatalához befizetni. Ezt hívjuk MOSS-nak (Mini One Stop Shop). Ez a regisztráció lehetővé teszi, hogy az angol adóhivatalon keresztül történjen a tagállamok felé a bevallás és befizetés, így leegyszerűsítve a folyamatot. MOSS-regisztrációra csak érvényes ÁFA-számmal rendelkező cég jogosult.

  • Angliában az áfabevallás általánosan negyedévenként történik. A negyedév vége nem minden cég esetében a naptári negyedévvel egyenlő, az első periódus végét a vállalkozás opcionálisan megválaszthatja, majd az adóhivatal a regisztrációs levélen feltünteti az első bevallási periódus véget, onnantól számítva értendő a negyedév.

  • EC sales és MOSS bevallás esetén a negyedév a naptári negyedévnek felel meg. 

   

Cégünk vállalja:

   

  • a vállalkozás számára legmegfelelőbb áfa-séma kiválasztását árbevételtől és tevékenységi körtől függően
  • az ÁFA-regisztrálás adminisztrációs feladatait
  • az ÁFA-bevallás elkészítését, beadáasát
  • Európai Uniós értékesítés esetén szükséges bevallás (EC-sales list) elkészítését, benyújtását, havi vagy negyedéves gyakorisággal
  • A MOSS-regisztrációt és a negyedéves bevallások elkészítését
  • Import-export esetén EORI szám regisztrációját
  • Intrastat bevallás havi elkészítését, beadását 

   

Adóbevallások

1. Magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak

Személyi jövedelemadó-bevallás

Egyéni vállalkozóként, több munkahellyel rendelkezőként, igazgatóként, illetve többféle jövedelemforrással minden évben adóbevallást kell beadni a HMRC felé, az adóévet követő év január 31-ig. Ha ez nem történik meg, a büntetés mértéke időarányosan meghaladhatja az 1600 fontot is.

Az adóbevallás kitöltése időigényes és stresszel járhat, ha nem járatos benne. Nagyon sok vállalkozásnak okoz fejfájást az éves bevallás elkészítése. 

Amiben segíthetünk:

   

  • a bevallás elkészítése és interneten történő elküldése
    
  • konzultáció és kapcsolattartás az adóhivatallal, ezzel levéve a vállalkozásról a hivatalos szervekkel történő időigényes kommunikáció terhét.
    

   

2. Társas vállalkozásoknak (Partnership, Limited Partnership)

A társas vállalkozások esetében kötelező bevallást beadni mind a vállalkozásra, mind a tagokra nézve.
A bevallás határideje az adóhivatal felé az adóévet követő év január 31. A Limited Partnership esetén szükséges egy úgynevezett confirmation statement (éves adat megújítás) elkészítése és benyújtása a Companies House felé, melynek beadási határideje a cégalapítást követő 12,5 hónap. 

3. Cégeknek (Ltd, Limited Liability Partnership)

Az Angliában bejegyzett cégeknek minden évben három bevallási kötelezettségnek kell eleget tenniük.
Ezek közül kettőt a Companies House felé, egyet pedig a HMRC felé köteles a vállalkozás benyújtani. 

A Cégbíróság felé benyújtandó bevallások neve és határideje:

   

  • Confirmation statement: amely tartalmazza a cég adatait, mint a tulajdonosok neve, részesedése, igazgatók neve, székhely címe, a vállalkozás tevékenysége.
   Beadási határideje: a cégbejegyzést követő 12.5. hónap. 
  • Annual Accounts (éves beszámoló): tartalmazza a cég mérlegének és eredmény-kimutatásának adatait, a cég belső számviteli irányelveit, a különböző adatokhoz tartozó magyarázatokat.
   Beadási határideje: a cégbejegyzést követő 21. hónap.  

   

Nagyon fontos tudni, hogy akár van aktív tevékénysége a cégnek, akár csak egy tevékenység nélküli, úgynevezett "alvó cégről" van szó, mindkét bevallás beadása kötelező. Amennyiben a confirmation statement benyújtása nem történik meg, a cég a beadási határidőt követő három hónapon belül kötelezően megszűnik.

Az Annual Accounts (éves beszámoló) késedelmes beadása a vállalkozás számára pénzbüntetéssel, az igazgatóra nézve pedig akár diszkvalifikációval járhat, melyet a Companies House oldalán is nyilvánosságra hoznak.

A pénzbüntetés mértéke:

 

1-30 napig terjedő késedelem esetén:  £ 150
31-90 napig terjedő késedelem esetén:   £ 375
91-180 napig terjedő késedelem esetén:   £ 750
181 nap feletti késedelem esetén:  £ 1500

 

Amennyiben a bevallás a második alkalommal is késedelemmel kerül beadásra, a büntetés összege automatikusan duplázódik.

Az adóhivatal (HMRC) felé benyújtandó bevallás:

a) LTD esetén:

Társasági adó (corporation tax): mértéke a nyereség 19%-a
Befizetési határideje: a cégalapítást követő 21. hónap
Beadásának határideje: a cég adóév végétől számított 12. hónap 

b) LLP esetén:

Partnership bevallás: itt a tagok kötelezettsége a partnershipből származó jövedelme után az adót megfizetni
Beadási határideje: az adóév végét követő év január 31. 

Bérszámfejtés

A bérszámfejtés magába foglalja a munkaadó, a munkavállaló és egyéb jogviszonyban állók bér- és bérjellegű juttatásaival, jövedelmeikkel kapcsolatos adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek kiszámítását, nyilvántartását, igazolását, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.

   

  • heti, kétheti és havi lebontásban,
  • a munkavállalók kifizetése banki átutalással történik
  • a kötelező kimutatások iktatása a vállalkozás nyilvántartási rendszerébe
  • a havi tb és szja befizetések kalkulációja, a megfelelő nyomtatványok kitöltése és elküldése interneten az adóhivatalnak 

   

Az összes tennivaló: elutalni a pontos összeget

Fontos tudnivalók:

   

  • A munkáltató köteles a munkavállaló számára a mindenkori minimálbért kifizetni. Azon cégek neve, ahol a munkavállaló nem kapja meg az aktuális minimálbért, felkerül egy weboldalra, melynek neve Named and shamed. Ez az oldal az angol állam által üzemeltetett.
  • A munkáltató köteles felelősségbiztosítással rendelkezni a munkavállalói részére, melynek hivatalos megnevezése Employer Liability Insurance